Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  Miejscowy plan zagospodarowania przstrzennego dla części miejscowości Glina 

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Glina, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 13 marca 2024 roku)

Uchwała Nr 582/24 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Glina, gmina Celestynów 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zabieżki

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zabieżki, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 13 marca 2024 roku)

Uchwała Nr 583/24 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zabieżki, gmina Celestynów 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ostrowik

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ostrowik, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 13 marca 2024 roku)

Uchwała Nr 584/24 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ostrowik, gmina Celestynów


                                  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dyzin oraz części miejscowości Jatne

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dyzin oraz części miejscowości Jatne, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 13 marca 2024 roku)

Uchwała Nr 585/24 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dyzin oraz części miejscowości Jatne, gmina Celestynów 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów - część I

Ogłoszenie o zatwierdzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów – część I.

Pierwsze wyłożenie:

Projekt miejscowego planu do wyłożenia:

1. projekt planu -tekst

2. uzasadnienie do planu

3. prognoza oddziaływania - tekst

4. 141703_app_ostro_wylozenie.gml

5. wakidacja_gml_wylozenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 27 października 2023 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (data zamieszczenia 31 października 2023 roku)

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Urbanistycznej 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 maja 2023 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (data zamieszczenia 15 maja 2023 roku) 

Uchwała Nr 490/23 z dnia 27 kwietnia 2023 roku  w sprawie  zmiany uchwały nr  394/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów – część I 

celestynow_ostrow0523.gml

Uchwała Nr 399/22  w sprawie zmiany uchwały nr 394/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów - część I

Uchwała Nr 394/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestarzennego dla miejscowości Ostrów - część I.

ostrow_proj_6511.gml


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lasek, gmina Celestynów. 

Uchwała Nr 604/24 z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie wykonania uchwały Nr 307/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lasek, gm. Celestynów 

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lasek wraz prognozą oddziaływania na środowisko. (data zamieszczenia 15 marca 2022 roku)

Uchwała Nr 307/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lasek, gmina Celestynów.         

Załącznik graficzny do Uchwały Nr 307/21 

Załącznik: proj_4961.gml                                              


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów - ,,Cmentarz Celestynów"

Ogłoszenie o zatwierdzeniu miejscowyego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów - ,,Cmentarz Celestynów". (data zamieszczenia 8 listopada 2023 roku)

Drugie wyłożenie planu:

Wykaz uwag II wyłożenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 czerwca 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów - ,,Cmentarz Celestynów"

Projekt miejscowego planu do wyłożenia:

1. projekt planu -tekst

2. projekt planu - rysunek   

3. uzasadnienie do planu

4. prognoza oddziaływania - tekst

5. prognoza oddziaływania - rysunek

6. 141703_app_plan.gml

7. walidacja_gml_plan

Dane przestrzenne:

1. projekt planu -tekst

2. mpzp_zc22_geotiff

3. mpzp_zc22_legenda

Pierwsze wyłożenie planu:

wykaz uwag

Obwieszczenie  Wójta  Gminy Celestynów  z dnia  11 stycznia 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów - ,,Cmentarz Celestynów”

Projekt miejscowego planu do wyłożenia:

1. projekt planu -tekst

2. projekt planu - rysunek   

3. uzasadnienie do planu

4. prognoza oddziaływania - tekst

5. prognoza oddziaływania - rysunek

6. 220508_app_wyl23plan.gml

Dane przestrzenne:

1. projekt planu -tekst

2. mpzp_zc_geotiff.tif

3. mpzp_zc22_legenda.tif

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 25 stycznia 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów-,,Cmentarz Celestynów”

Uchwała Nr 330/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 306/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów-,,Cmentarz Celestynów”;

Załącznik do Uchwały Nr 330/21

141703_app_plan.gml

Uchwała Nr 306/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów - ,,Cmentarz Celestynów"
 

        

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 220 w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów.

Zawiadomienie o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 220 w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 sierpnia 2021 r. o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla działki ewid. nr 220 w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów

Projekt miejscowego planu do wyłożenia:

1. projekt planu -tekst

2. projekt planu - rysunek

3. uzasadnienie do planu

4. prognoza oddziaływania - tekst

5. prognoza oddziaływania - rysunek

 

Uchwała 381/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 220 w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów.

Załącznik Nr 1

Obwieszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
(2022-10-20)
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-11-03 11:11:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2024-06-11 10:07:24)