Oferty na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 571 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości ofertę Fundacji Europa 112 na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Ogłoszenie

Oferta uproszczona – Fundacji Europa 112

Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 9 sierpnia br. do godziny 16:00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: b.przysowa@celestynow.pl  bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).

 


 

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości ofertę  Klubu szachowego Król Batory Otwock na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Oferta uproszczona – Klubu szachowego Król Batory Otwock

Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 12 października br. do godziny 16:00.

Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.niemiec@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy
w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (liczy się data wpływu do urzędu).

 


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości ofertę  Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Oferta uproszczona – Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
 

Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 9 września  2022 r. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: b.przysowa@celestynow.pl  bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).

 


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości ofertę Fundacji Europa 112 na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Ogłoszenie

Oferta uproszczona – Fundacji Europa 112

Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 13 maja br. do godziny 16:00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: b.przysowa@celestynow.pl  bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).

 


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości ofertę  Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Oferta uproszczona – Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
 

Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 21 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: b.przysowa@celestynow.pl  bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).

 


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz.688 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości ofertę Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Oferta uproszczona – Reguckiego Klubu Sportowego „Bór”
 

Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 6 lutego 2020 r. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).

 


 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz.688 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości ofertę Reguckiego Klubu Sportowego „Bór” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Oferta uproszczona – Reguckiego Klubu Sportowego „Bór”
 

Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 17 stycznia  2020 r. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz.688 z późn. zm.) poddaję do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Sztuk Walki JISSEN MMA na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Oferta uproszczona – Stowarzyszenia Sztuk Walki JISSEN MMA
 

Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 11 października 2019 r. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).

 


 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz.1817 z późn. zm.) poddaję do publicznej wiadomości ofertę Parafii Rzymskokatolickiej M.B. Królowej Polski w Otwocku na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Oferta uproszczona – Parafii Rzymskokatolickiej M.B. Królowej Polski w Otwocku
 

Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 8 marca 2018 r. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).

 

 


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę Stowarzyszenia Klub Twórczego Myślenia na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Oferta uproszczona – Stowarzyszenia Klub Twórczego Myślenia
 

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 8 czerwca 2017 r. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę Stowarzyszenia Klub Twórczego Myślenia na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Oferta – Stowarzyszenia Klub Twórczego Myślenia
 

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 24 marca 2016 r. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).

 


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 118 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „ Organizacja konkursu i debaty - 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce przez Stowarzyszenie Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne w partnerstwie z Sołectwem Celestynów.

Ogłoszenie

Oferta – Stowarzyszenia "Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne"
 

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 17 grudnia 2015 r. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).

 


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 118 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Przyznanie nagrody im. prof. Hilarego Koprowskiego przez Stowarzyszenie "Koprówka",

Ogłoszenie

Oferta – Stowarzyszenia "Koprówka"


 

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 3 grudnia 2015 r. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 118 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Uczczenie 72 rocznicy Odbicia Więźniów na stacji w Celestynowie przez harcerzy Hufca ZHP Celestynów i młodzież niezorganizowaną.”

Ogłoszenie

Oferta – Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego


 

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 20 maja 2015 r.  do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej na e-meila: bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów (decyduje data wpływu do urzędu).


OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia. Zorganizowanie obozu sportowego, ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Celestynów”.


Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego podaje się do publicznej wiadomości ofertę.


Oferta – Fundacja Akademia Młodego Piłkarza Warszawa-Radość

 

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 20 stycznia br. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.


OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pt. „Zima w Zakopanem”.


Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego podaje się do publicznej wiadomości ofertę.
Oferta – Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Celestynów

 

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 24 stycznia br. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pt. „Zima na wesoło 2”.

 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego podaje się do publicznej wiadomości ofertę.

Oferta – Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława


Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 23 stycznia br. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.


 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Zorganizowanie obozu sportowego, ferie zimowe dla dzieci z terenu gminy Celestynów.”


 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego podaje się do publicznej wiadomości ofertę.

Oferta – Fundacja Akademia Młodego Piłkarza Warszawa-Radość


 

Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 27 grudnia br. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.


OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych pt. „Wakacje ze Smerfami”.


Uzanjąc celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Parafię Rzymsko-Katolicką Św. Stanisława B.M. W Ostrowie podaje się do publicznej wiadomości ofertę.


Oferta – Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława B.M. W Ostrowie


Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do 26 lipca br. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.


 

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. „Konserwacja szlaków turystycznych na terenie Gminy Celestynów i ich promocja w Centrum Informacji Turystycznej”.

 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. M.E. Andriollego w Otwocku podaje się do publicznej wiadomości ofertę.


Oferta – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. M.E. Andriollego w Otwocku


Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 3 maja br. do godziny 16.00. Pisemne uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

 


 

Wójt Gminy Celestynów zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych pt. „Zima na wesoło”.


Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Parafię Rzymsko-Katolicką Św. Stanisława B.M. podaje się do publicznej wiadomości ofertę.


Oferta – Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława B.M.


Uwagi dotyczące złożonej ofert można zgłaszać do 11 stycznia br. do godziny 16.00. Uwagi prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej bip@celestynow.pl bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

Wytworzył:
Katarzyna Świderska
(2022-10-05)
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2012-01-04 14:52:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2023-08-02 15:57:52)