Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

2024 

Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

2023

Zarządzenie Nr 46/2023 z dnia ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Regucie

Zarządzenia Nr 15/2023 z dnia 1 lutgo 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstwaowej w Regucie.

2022

Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie 

Zarządzenie Nr 62/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie 

Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Celestynów z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie

Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi

Zarządzenie Nr 61/2022 w sprawie zatwierdeznia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi.

Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno Przedszkolnego w Starej Wsi.

Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi

2021 

Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie nr 76/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie 

Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 62/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie 

Zarządzenie Nr 49/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie 

Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie

Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

Zarządzenie Nr 40/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie. 

Zarządzenie Nr 41/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie.

2019

Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka" w Celestynowie

2018

Zarządzenie 101/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Regucie

Zarządzenie 53/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

Zarządzenie 43/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

2017

Zarządzenie nr 87/2017 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej wsi, ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów.

Zarządzenie 6/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.

2016

Zarządzenie 135/2016 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Załącznik - Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Zarządzenie 81/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie.

Zarządzenie 74/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie.

Zarządzenie nr 67/2016 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie, Ostrów 15, 05-430 Celestynów


2015

Zarządzenie nr 90/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

Zarządzenie 82/2015 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi, ul. Mickiewicza 1, 05-430 Celestynów.

Informacja o wynikach konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej wsi

Zarządzenie 106/2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

Zarządzenie 107/2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

 

2012-2014


Zarządzenie 65/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr  41/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie, zmienionego Zarządzeniem nr 52/2014 z 14 maja 2014 roku.

Zarządzenie 64/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie, zmienionego Zarządzeniem nr 51/2014 z 14 maja 2014 roku.

Zarządzenie 51/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Ogłoszenie o konkursie  na kandydata na  stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie.

Zarządzenie 84/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

Zarządzenie 65/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Celestynowie.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie, Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.

Zarządzenie 37/2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych i zespołu szkół.

Załącznik do zarządzenia 37/2012

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2012-04-10 13:55:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2024-01-23 09:17:31)