Sesja z dnia 25 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 98/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2015 rok.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe na 2015 rok

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Uchwała Nr 99/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała Nr 100/15 w sprawie uchyleenia nr 16/15 Rady Gminy w Celestynowie z dnia 29 tycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminoweej pożyczki.

Uchwała Nr 101/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr 102/15 zmieniająca uchwałę Nr 90/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 103/15 zmieniająca uchwałę Nr 93/2015 z dnia 28 października w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchności, podatek rolny i podatek leśny.

Uchwała Nr 104/15 w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na te świadczenia.

Uchwała Nr 105/15 w sprawie rozpatrzenia skargi firmy O-TEC Sp. z o.o. na Urząd Gminy w Celestynowie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2015-12-03 12:30:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:51)