Sesja z dnia 9 marca 2016 roku

Uchwała Nr 131/16 - w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2016 rok

Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik Nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Uchwała Nr 132/16 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016 - 2025

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała Nr 133/16 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kołbiel polegającej na zakupie i przekazaniu 14 pakietów programów komputerowych MS Office Standard dla Szkoły Podstawowej w Kątach

Uchwała Nr 134/16 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr 135/16 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na okres określony

Uchwała Nr 136/16 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2016 rok

Uchwała Nr 137/16 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015

Uchwała Nr 138/16 - w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2016 roku".

Wytworzył:
Udostępnił:
Jabłońska Małgorzata
(2016-03-16 14:38:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:52)