Uchwała Nr 166/16 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i ich przewodniczących

Uchwała Nr 167/16 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Gminy Celestynów

Uchwała 168/16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2016 rok

Załacznik 1 - Zmiany w planie dichodów budżetu na 2016 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok

Załącznik 3 - Wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Uchwała Nr 169/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016 - 2025

Załącznik 1 - Wiloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała Nr 170/16 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony

Uchwała Nr 171/16 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własnośćć Gminy Celestynów na czas okreslony

Uchwała Nr 172/16 w sprawie zmiany uchwały Nr 123/16 z dnia 27 stycznia 2016r. Rady Gminy Celestynów w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia jej regulaminu pracy

Uchwała Nr 173/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

Uchwała Nr 174/16 w sprawie przystąpienia Gminy Celestynów do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 poprzez realizację zadania pn. "Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi"

Uchwała Nr 175/16 w sprawie przystąpienia Gminy Celestynów do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 poprzez realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock, gm. Celestynów i Otwock)" oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy o partnerstwie z Powiatem Otwockim oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie ww. zadania

Uchwała Nr 176/16 w sprawie zmiany uchwały Nr 111/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegajacej na zakupie i przekazaniu materiałów na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową

Wytworzył:
Udostępnił:
Jabłońska Małgorzata
(2016-09-13 09:29:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:52)