Uchwała Nr 205/16 Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Celestynów

Uzasadnienie

Załącznik 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Załącznik 2 - Dotacje dla zakładu budżetowego

Załącznik 3 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Tabela 1 - Dochody budżetu na 2017 rok

Tabela 2 - Wydatki budżetu na 2017 rok

Tabela 2a - Wydatki majątkowe na 2017 rok

Tabela 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Tabela 4 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2017 roku

Tabela 5 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku

Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

Opinia RIO

Uchwała Nr 206/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

Załącznik 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Opinia RIO

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2017-02-01 15:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2020-12-29 16:04:05)