Uchwała 260/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok

Załącznik 1 - Zmiany w planie dochodów budżetu na 2017 rok

Załącznik 2 - Zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok

Załącznik 3 - Wydatki majątkowe na 2017 rok

Załącznik 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Załącznik 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

Uchwała 261/17  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

Załącznik 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała 262/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie za 2016 r.

Uchwała 263/17 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Celestynów do dysponowania gruntami należącymi do zasobu gminnego na cele budowlane.

Załącznik

Uchwała 264/17 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Celestynów do dysponowania gruntami należącymi do zasobu gminnego na cele budowlane.

Załącznik

Uchwała 265/17 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Celestynowie.

Uchwała 266/17 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Celestynowie.

Uchwała 267/17 w sprawie likwidacji Technikum w Celestynowie.

Uchwała 268/17 w sprawie likwidacji Szkoły Zawodowej w Celestynowie wraz z przynależnymi do niej warsztatami szkolnymi.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jabłońska Małgorzata
(2017-04-28 13:12:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2018-10-30 15:09:52)