Sesja z dnia 14.02.03r.

Uchwała nr  1/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie opłat za dostarczanie wody i  odprowadzanie ścieków (Stwierdzono nieważność. Aktualna uchwała nr 61/2001 z dnia 14.12.01)

 

Uchwała nr  2/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie ustalenia  wysokości  stawek za wywóz nieczystości stałych oraz zrzut  nieczystości płynnych z budynków komunalnych (Stwierdzono nieważność, aktualna uchwała nr 62/2001 z dnia 14.12.01)

 

Uchwała nr 3/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu gminy

 

Uchwała nr 4/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia  Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2003 -2008

 

Uchwała nr 5/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

 

Uchwała nr 6/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie ustalenia ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc  sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych

 

Uchwała nr 7/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie powołania  Sekretarza Gminy Celestynów

 

Uchwała nr 8/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie powołania  Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego.

 

Wytworzył:
Iwona Korab
Udostępnił:
Korab Iwona
(2004-02-03 11:55:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Korab Iwona
(2004-02-04 09:59:06)