Sesja 29.04.2003r.

Uchwała nr  14/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium

 

Uchwała nr  15/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/02 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 grudnia 2002 roku  w sprawie ustalenia zasad i wysokości  wynagrodzenia dla Wójta Gminy wraz  z innymi  świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy

 

Uchwała nr 16/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie wsi Regut

 

Uchwała nr 17/03 z dnia 29 kwiatnia 2003r. w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie wydawania przez Radę Gminy pisma samorządowego oraz  przyjęcia  Statutu Redakcji.

 

Uchwała nr 18/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej  opłaty adiacenckiej z tytuły wybudowania urządzeń infrastruktury

Wytworzył:
Iwona Korab
Udostępnił:
Korab Iwona
(2004-02-03 12:11:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2008-02-14 11:12:52)