Sesja z 11.05.04r

Uchwała nr  84/04 z dnia 11 maja 2004r. w sprawie   reasumpcji uchwały Nr 74/04 Rady Gminy  z dnia 30 marca 2004 r.  w sprawie uchwalenia   budżetu  gminy  Celestynów   na  2004 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Uchwała nr  85/04 z dnia 11 maja 2004r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Uchwała nr  86/04 z dnia 11 maja 2004r. w sprawie oddania mienia Gminy Celestynów w użyczenie sołectwu wsi Ponurzyca

Wytworzył:
Iwona Korab
Udostępnił:
Korab Iwona
(2004-07-16 14:12:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Korab Iwona
(2004-07-16 15:40:22)