Sesja z dnia 26.X.2004r.

Uchwała Nr 112/04   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2004r.

 

Uchwała Nr 113/04   w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarownia mieszkaniowym zasobem gminy Celestynów na lata 2004-2008.

 

Uchwała Nr 114/04   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzel.

 

Uchwała Nr 115/04   w sprawie dokonania zmian w składzie stałych Komisji Rady Gminy.

 

Uchwała Nr 116/04   w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów, powołania tej Rady i nadania jej statutu. 

 

Uchwała Nr 117/04   w sprawie dokonania zmian w składzie stałych Komisji Rady Gminy.

 

Uchwała Nr 118/04   w sprawie zmiany uchwały Nr 19/02 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Celestynów wraz z innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy.

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2004-10-29 16:13:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2005-04-16 14:17:19)