Sesja z dnia 28 kwietnia 05r

Uchwała Nr 160/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok.

 

Uchwała Nr 161/05 w sprawie zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki.

 

Uchwała Nr 162/05 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa -Praga w Warszawie.

 

Uchwała Nr 163/05  w sprawie zmiany uchwały Nr 46/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2003 roku  w spawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku, Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2005-05-06 15:43:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2005-05-06 15:56:35)