Ogłoszenia o naborze

2011


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Obsługi Szkół.

Ogłoszenie o naborze na woolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora ds. środków unijnych i zamówień publicznych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego Referenta ds. Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta ds. porządku Publicznego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. Księgowości w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko psychologa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko doradcy zawodowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Ogłoszenie o naborze Samodzielnego Referenta ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie - Urząd Gminy Celestynów poszukuje kandydatów na stanowisko "Animator - Moje Boisko Orlik 2012".

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. promocji.

Ogłoszenie Dyrektora Publicznej Szkoły  Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. administracyjno-kadrowych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędznicze - Referent ds. Księgowości Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Unieważnienie konkursu - Referent ds. księgowości Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. Księgowości Podatkowej.

Referent ds. księgowości Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

 

2010

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędznicze - Podinspektor ds. Inwestycji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent ds. Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Środków Unijnych i Zamówień publicznych

Nabór na wolne stanowiska pracy związane z realizacją projektu "Kompetencje naszą siłą! Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. "Skrytego" w Celestynowie".

Nabór na wolne stanowsiko podinspektora ds. inwestycji, zamówien publicznych i funduszy pomocowych

Nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. promocji i informacji

Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.

Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Nabór na wolne stanowisko pracy specjalista do spraw kadrowo-finanoswych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

2009

Nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. księgowości w Zakładzie Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta ds. księgowości budżetowej.

Nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. gospodarki przestrzennej.

Nabór na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki przestrzennej.

Nabór na stanowisko Podinspektora ds. kontroli wewnętrznej.

Nabór na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. kadrowo - administracyjnych w Zespole Szkół.

Nabór na wolne stanowisko pracownicze - Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej.

Dyrektor Gospodarki Komunlanej w Celestynowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy od Młodszego Inspektora do Inspektora ds. Technicznych.

Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. administracyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Nabór na wolne stanowisko pracownicze - pracownik socjalny w projekcie "Szansa na lepsze jutro" dofinansowanego ze środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki.

Nabór na stanowisko Podinspektora d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

2008

 

 

Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

  

Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

 

 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej 

 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. płac. 

 

 

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej 

 

Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji

 

Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi informatycznej

 

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. administracyjnych

 

Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki przestrzennej

 

Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji

 

 

Nabór na stanowisko referenta ds. inwestycji

 

Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji

 

Nabór na stanowisko referenta ds. organizacyjno - administracyjnych  

 

 

 

Nabór na stanowisko referenta biura obsługi rady

 

 

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. inwestycji

 

 

Nabór na stanowisko pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów społecznych

 

 

Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości


 

Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki przestrzennej

 

 

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej

 

 

 

2007

 

 

Nabór na stanowisko pracownika na samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych

 

 Nabór na stanowisko pracownika ds. kadrowych

 

 

 

Nabór na stanowisko ds. biura obsługi rady

 

Nabór na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej

 

Nabór na stanowisko pracownika ds. inwestycji

 

 Nabór na stanowisko pracownika referatu organizacyjno-administracyjnego

 

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjnych

 

Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

 

Nabór na stanowisko pracownika refereatu realizacji budżetu - młodszy referent ds. księgowości

 

Nabór na stanowisko pracownika referatu realizacji budżetu - referent ds. księgowości

 

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjnych

 

Nabór na stanowisko pracownika referatu realizacji budżetu

 

Nabór na stanowisko młodszy referent ds. organizacyjnych

 

Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 

Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej

 

Nabór na stanowisko pracownika ds. funduszy pomocowych

 

 

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Wsi oraz Zespołu Szkół w Celestynowie

 

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjnych

 

Zaproszenie  dla osób chętnych do współpracy przy koordynowaniu i redagowaniu miesięcznika samorządowego "Celestynka".

 

Nabór na staż na następujące stanowiska: geodeta, architekt, urbanista, inżynier konstrukcji lądowej

 

 

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Celestynowie

 

Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości podatkowej

 

Nabór na stanowisko referenta ds. kadrowo-księgowych

 

Unieważnienie ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta ds. kadrowo-księgowych

 

 

 

 

 

2006

Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej

 

Nabór na stanowisko instruktora kulturalno-wychowawczego

 

Nabór na stanowisko inspektora ds. funduszy pomocowych

 

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjnych

 

Konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej w Celestynowie i Szkoły Podstawowej w Ostrowie

 

Nabór na stanowisko Intendenta.

 

Nabór na stanowisko pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów społecznych.

 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-finansowych

 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr w Zespole Szkół w Celestynowie.

Unieważnienie ogłoszenia o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr.

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2006-06-02 12:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2011-12-28 09:12:21)