Rekrutacja

2011

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik socjalny.

Informacja a o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki komunalnej.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Zakładu Obsługi Szkół.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika Referatu Inwestyci i Gospodarki Komunalnej.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Informacja o wynikach naboru na podinspektora ds. środków unijnych i zamówień publicznych.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds.  środków unijnych i zamówień publicznych.

Informacja o wynikach naboru na młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na sptanowisko  młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej.

Informacja o wynikach naboru na inspektora ds. księgowości.

Informacja o wynikach naboru na dyrektora Gospodarki Komunalnej.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektora ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko dyrektora Gospodarki Komunalnej.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta ds. porządku publicznego.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne młodszy referent ds. porządu publicznego

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne inspektor ds. księgowości.

Lista kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa.

Lista kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko doradcy zawodowego.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik socjalny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Unieważnienie konkursu na wolne stanowisko urzędznicze w Urzędzie Gminy w Celestynowie: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Informacja o wyniku  naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i porządku publicznego.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. inwestycji i gospodarki komunlanej.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko samodzielnego referenta ds. inwestycji i gospodarki komunalnej.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i porządku publcznego.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista administracyjno-kadrowych w Publicznej Szkole Podstawowej im.Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Informacja o liczbie kandydatów na stanowisko specjalista administracyjno-kadrowych w Publicznej Szkole Podstawowej im.Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent ds. Księgowości.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. księgowości Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. inwestycji.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds.  gospodarki przestrzennej.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej

2010

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. środków unijnych i zamówień publicznych.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. środków unijnych i zamówień publicznych.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych i funduszy pomocowych.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. inwestycji, zamówień publicnych i funduszy pomocowych.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. promocji i informacji.

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektor ds. promocji i informacji

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. Gospodaki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lista kandydatów spełniających  wymogi formalne na stanowisko podinspektora ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośordku Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości - Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. księgowości - Zaklad Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Lista kandydatów spełniających  wymagania formalne na stanowisko specjalisty do spraw administracyjno-kadrowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

 

2009

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości budżetowej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości budżetowej.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora ds. Gospodarki Przestrzennej. 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty ds. kadrowo-administracyjnych w Zespole Szkół w Celestynowie.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. kontroli wewnętrznej.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. Gospodarki Przestrzennej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. kontroli wewnętrznej.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunlnej i ochrony środowiska.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. kontroli wewnętrznej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-administracyjnych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Administracyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszego Referenta ds. Administracyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców. 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik socjalny.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Lista kandydatów spelniających wymagania formalne - pracownik socjalny

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

2008

Unieważnienie naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości budżetowej.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. płac.

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko specjalisty  ds. księgowości budżetowej.

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko specjalisty ds. płac.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa w Gminie Celestynów.

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko młodszego referenta ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa w Gminie Celestynów.

 

 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji.

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko Inspektora ds. inwestycji.

 
 
 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko referenta ds. gopodarki przestrzennej.

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjnych

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko młodszy referent ds. organizacyjnych

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika ds. realizacji budżetu

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko pracownika ds. realizacji budżetu

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 

Informacja o spełnieniu wymagań  formalnych przy naborze na stanowisko pracownika ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika ds. funduszy pomocowych

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko pracownika ds. funduszy pomocowych

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjnych

 

Informacja o spełnianiu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjnych

 

Informacja o spełnianiu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko inspektora ds księgowości podatkowej

 

 

2006

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszy referent ds. administracyjno-biurowych.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszy referent ds. organizacyjnych.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszy referent ds. organizacyjnych

 

Informacja o spełnianiu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko instruktora kulturalno-wychowawczego.

 

Informacja o spełnianiu wymogów  formalnych przy naborzez  na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent ds. księgowości budżetowej

 

Informacja o spełnianiu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjnych

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszy referent ds. organizacyjnych

 

Informacja o spełnianiu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów społecznych

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów społecznych

 

Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta ds. kadrowo-finansowych w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

 

 Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko referenta ds.obsługi informatycznej


 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki przestrzennej.

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko  referenta ds. gospodarki przestrzennej.

  

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. administracyjnych.

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko  młodzszego referenta ds. administracyjnych.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji. 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. organizacyjno - administracyjnych.

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko referenta ds. organizacyjno - administracyjnych.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. biura rady.

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko referenta ds. biura rady.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. inwestycji.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pełnomocnika ds. roziwązywania problemów alkoholowych.

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki przestrzennej.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej.

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko referenta ds. gospodarki przestrzennej

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej

 

2007

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kadrowych

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko ds. kadrowych

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego Zakładu Obsługi Szkół

 

Informacja o spełnieniu wymagan formalnych przy naborze na stanowisko głównego księgowego Zakładu Obsługi Szkół

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. biura rady

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko referenta ds. biura rady

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko: opiekuna świetlicy wiejskiej w Kątach i Ostrowie

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko inspektora ds. inwestycji

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów 

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjnych

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. organizacyjno-administracyjnych

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko referent ds. organizacyjno-administracyjnych

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. realizacji budżetu

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko referenta ds. księgowości

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjnych

 

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych przy naborze na stanowisko młodszy referent ds. organizacyjnych

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko  referenta ds. gospodarki przestrzennej.

 

 

2008

 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przy naborze na stanowisko Kierownika Zakladu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2006-06-02 13:10:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2011-12-27 13:16:25)