29.08.2006

Uchwała Nr 222/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006r. wraz z zał. Nr 1 i Nr 2.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 222/06 Plan  zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2006 ROKU  przez Gminę Celestynów

 

Uchwała Nr 223/06 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 224/06 w sprawie oddania mienia Gminy Celestynów w użyczenie sołectwu wsi Glina. 

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2006-09-22 08:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2006-09-22 09:05:14)