27 października 2006r.

Uchwała Nr 229/06 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2006 r. wraz z zał. nr 1, 2 i 3.

 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 229/06.

 

Uchwała Nr 230/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzel.

 

Uchwała Nr 231/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut.

 

Uchwała Nr 232/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka.

 

Uchwała Nr 233/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Celestynów.

 

Uchwała Nr 234/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zabieżki.

 

Uchwała Nr 235/06 w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Celestynów.

Załącznik Nr 1 - Statut Sołectwa Celestynów.

Załącznik Nr 2 - Statut Sołectwa Dąbrówka

Załącznik Nr 3 - Statut Sołectwa Dyzin

Załącznik Nr 4 - Statut Sołectwa Glina

Załącznik Nr 5 - Statut Sołectwa Jatne

Załącznik Nr 6 - Statut Sołectwa Lasek

Załącznik Nr 7 - Statut Sołectwa Ostrowik

Załącznik Nr 8 - Statut Sołectwa Ostrów

Załącznik Nr 9 - Statut Sołectwa Podbiel

Załącznik Nr 10 - Statut Sołectwa Pogorzel

Załącznik Nr 11 - Statut Sołectwa Ponurzyca

Załącznik Nr 12 - Statut Sołectwa Regut

Załącznik Nr 13 - Statut Sołectwa Stara Wieś

Załącznik Nr 14 - Statut Sołectwa Tabor

Załącznik Nr 15 - Statut Sołectwa Zabieżki

 

Uchwała Nr 236/06 w sprawie wyrażenia intencji budowy przedszkola oraz zagospodarowania Centrum miejscowości Celestynów.

 

Uchwała Nr 237/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Uchwała Nr 238/06 w sprawie uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Celestynów

 

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2006-11-08 09:13:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2011-01-28 09:54:39)