30 maja 2007

Uchwała Nr 30/07 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budzetu za 2006 rok. 

 

Uchwała Nr 31/07 w sprawie zaciagnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska SA.

 

Uchwała Nr 32/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie za 2006 rok.

 

Uchwała Nr 33/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów za rok 2007.

 Załącznik Nr 1 do uchwały nr 33/07

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 33/07

 

Uchwała Nr 34/07 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę Celestynów nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.  

 

Uchwała Nr 35/07 w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości - Stara Wieś gmina Celestynów".

 

Uchwała Nr 36/07 w sprawie  uchwalenia programi zasad współpracy Gminy Celestynow z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 r.

 

Uchwała Nr 37/07 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie.

 

Uchwała Nr 38/07 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 39/07 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na działce nr 1280 (obręb geodezyjny Celestynów) położonej przy ul. Św. Kazimierza w Celestynowie na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren.

 

Uchwała Nr 40/07 w sprawie zbycia nieruchomości.

Wytworzył:
Monika Wiechetek
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2007-06-08 13:05:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2007-06-08 13:22:45)