Uchwały z sesji z dnia 24 września br.

Uchwała Nr 53/07  w sprawie  ustalenia opłaty za posiłki w Gminie Celestynów na rok szkolny 2007/2008

 

Uchwała Nr 54/07 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Celestynów na 2007 r.

 

Uchwała Nr 55/07 w sprawie zmiany uchwały Nr 6/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

Uchwała Nr 56/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2007

 Załącznik Nr 2 b - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2007 roku przez gminę Celestynów

Załącznik Nr 2 c- Dotacje dla instytucji kultury

Załącznik Nr 2 h - Zestawienie środków sołeckich

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy

 Załącznik Nr 7 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2007-2009 przez gminę Celestynów

 

Uchwała Nr 57/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2007

Załącznik Nr 2 b - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2007 roku przez gminę Celestynów 

 

Wytworzył:
Biuro Rady
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2007-10-15 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2007-10-15 14:38:45)