sesja 06.11.2007

Uchwała Nr 61/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr 56/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 września 2007 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Celestynów na 2007 r.

 

Uchwała Nr 62/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

Załącznik 2b- Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2007 roku przez gminę Celestynów

Załącznik Nr 2c- Dotacje dla instytucji kultury

Załącznik 2h - Zestawienie środków sołeckich na rok 2007

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy

Załącznik Nr 7 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2007-2009 przez gminę Celestynów

 

 

Uchwała Nr 63/07 w sprawie uchylenia uchwały nr 57/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 września 2007 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Celestynów na 2007 r.

 

Uchwała Nr 64/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok

Załącznik Nr 2b - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2007 roku przez gminę Celestynów

 

 

Uchwała Nr 65/07 w sprawie  korekty błędu pisarskiego w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania.

 

Uchwała Nr 66/07 w sprawie  dokonania zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Uchwała Nr 67/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Celestynów do roku 2015

Wytworzył:
Biuro Rady
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2007-11-19 09:48:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2007-11-19 10:37:20)