Uchwały z dnia 7 grudnia 2007

Uchwała Nr 68/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Pana Janusza Podogrodzkiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
 
 
Uchwała Nr 69/07 w sprawie gromadzenia środków na żywność na kontach dochodów własnych przez gminne jednostki oświatowe
 
 
Uchwała Nr 70/07 w sprawie gromadzenia środków z tytułu wynajmu lokali na kontach dochodów własnych przez gminne jednostki oświatowe
 
 
Uchwała Nr 71/07 w sprawie ustalenia opłaty za posiłki w przedszkolach w Gminie Celestynów
 
 
Uchwała Nr 72/07
w sprawie wykazu wydatków niewygasających w roku 2007
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/07 - Wykaz inwestycji niewygasających z końcem  2007
 
 
Uchwała Nr 73/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2007
 
 
Uchwała Nr 74/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2007
 
Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr 74/07 - Dotacje dla instytucji kultury
 
Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr 74/07 -  Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną  inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na rok 2007
 
Załącznik Nr 2h do Uchwały Nr 74/07 -- Zestawienie środków sołeckich na rok 2007
 
Załącznik Nr 6 do Uchwały nr 74/07 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK
 


Uchwała Nr 75/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2007
 
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 75/07 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2007 roku przez Gminę Celestynów
 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 75/07 - Przychody i rozchody budżetu gminy
 
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 75/07 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej
 
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 75/07 - WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2007 - 2009 PRZEZ GMINĘ CELESTYNÓW
 

Uchwała Nr 76/07
w sprawie nadania nazwy ulicy
 

Uchwała Nr 77/07 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola w Starej Wsi
 
 
Uchwała Nr 78/07 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli realizacji uchwał Rady Gminy Celestynów przez Wójta Gminy Stefana Traczyka
 
 
Uchwała Nr 79/07 w sprawie dokonania zmian w uchwale nr 64/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 listopada 2007 roku
 
Załącznik Nr 2b do uchwały Nr 79/07 - Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2007 roku przez Gminę Celestynów
 
 
Uchwała Nr 80/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2007
 
Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr 80/07 - Dotacje dla instytucji kultury
 
Załącznik Nr 2h do Uchwały Nr 80/07 -- Zestawienie środków sołeckich na rok 2007
 
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 80/07 - P L A N dochodów i wydatków dochodów WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na 2007 r.
 
Wytworzył:
Biuro Rady
Udostępnił:
Wiechetek Monika
(2007-12-20 17:25:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiechetek Monika
(2007-12-20 18:15:43)