Sesja z dnia 25.06.2008 r.

Uchwała Nr 111/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie za 2007 r.

 

Uchwała Nr 112/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008 r.

Załącznik nr 1 Dotacje dla instytucji kultury

Załącznik nr 2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na rok 2008.

Załącznik nr 3 projekt plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 r.

Załącznik nr 4 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów.

 

Uchwała Nr 113/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynow na rok 2008 r.

Załącznik nr 1 Plan Zadań Zleconych z zakresu Administracji Rządowej na rok 2008

Załącznik nr 2 Plan Zadań Zleconych z zakresu Administracji Rządowej na rok 2008 

Załącznik nr 3 Plan Przychody i rozchody budżetu Gminy Celestynow w 2008 r.

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności

Załącznik nr 5 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Jednostkom Samorządu Terytorialnego ustawami

Załącznik nr 6 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2008 roku przez Gminę Celestynów

Załącznik nr 7 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 - 210 przez gminę Celestyów

 

Uchwała Nr 114/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008 r.

Załącznik nr 1 Dotacje dla instytucji kultury

 

Uchwała Nr 115/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu stanowiącego podstawę określania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie.

 

Uchwała Nr 116/2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki pod drogę położoną w miejscowości Glina.

 

Uchwała Nr 117/2008 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Celestynów prawa własności gruntowej poozonej w Celestynowie w Liniach rozgraniczających ulicy Kościuszki.

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2008-07-01 12:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2008-07-01 14:18:28)