Sesja z dnia 9 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr 201/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na rok 2009 r.

Załącznik nr 1 Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku

Załącznik nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów.

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik nr 6 Zestawienie środków sołeckich na 2009 rok.

Uchwała Nr 202/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Uchwała Nr 203/2009 w sprawie gromadzenia środków na kontach dochodów własnych przez gminne jednostki oświatowe.

Uchwała Nr 204/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych znajdujących sie na terenie Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 205/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych znajdujących sie na terenie Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 206/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 20/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr 207/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie za 2008 r.

Uchwała Nr 208/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Celestynów do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu", 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niewelowanie dwudzielności potencjału województwa."

Uchwała Nr 209/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 194/09 Rada Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przynawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Uchwała Nr 210/2009w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Uchwała Nr 211/2009 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budzetu na 2008 rok.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2009-06-17 13:09:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2009-07-02 10:02:38)