Sesja z dnia 12 sierpnia 2009 r.

Uchwała Nr 228/09 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 212/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lipca 2009 roku.

Załącznik Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

 

Uchwała Nr 229/09 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 226/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 lipca 2009 roku.

Załącznik Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów

Załącznik Nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz z Funduszu Spójności.

 

Uchwała Nr 230/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009

Załącznik Nr 1 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik Nr 2 Zestawienie środków sołeckich na 2009 rok.

Załącznik Nr 3 Dotacje dla instytucji kultury na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 231/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Celestynów w 2009 roku.

 

Uchwała Nr 232/09 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Dyzinie - działki ewidencyjnej nr 61.

 

Uchwała Nr 233/09 w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

Uchwała Nr 234/09 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomcy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terene Gminy Celestynów.

 

Uchwała Nr 235/09 w sprawie uchwalenia Gminnego programu usuwana azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Celestynów na lata 2008-2032.

Załącznik Nr 1 Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Celestynów na lata 2008-2032.

Uchwała Nr 236/09 w sprawie przyjęcia do realizacji prjektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Uchwała Nr 237/09 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Celestynów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2009-08-19 14:19:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2009-08-19 15:36:08)