Sesja z dnia 6 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 248/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009.

Załącznik nr 1 Przychody i rozchody gminy Celestynów w 2009 roku

Załącznik nr 2 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ralizowane przez gminę Celestynów.

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik nr 6 Zestawienie środków sołeckich na 2009 rok.

Załącznik nr 7 Dotacje instytucji kultury na 2009 rok.

Załącznik nr 8 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, dochody.

Załącznik nr 9 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, wydatki.

Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Uchwała Nr 249/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez gminę Celestynów w 2009 r.

Uchwała Nr 250/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Celestynów w 2009 r.

Uchwała Nr 251/09 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Celestynów na lata 2009-2011 z perspektywą na lata 2012-2019.

Aktualizacja Planu Zagospodarowania Odpadami dla Gminy Celestynów na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019.

Uchwała Nr 252/09 w sprawie ustalenia licencji przeznaczonych do wydania w 2010 roku na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Celestynów.

Uchwała Nr 253/09 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała Nr 254/09 w sprawie przystąpienia do Rządowego programu wspierania w latach 2010-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych pod nazwą "Radosna szkoła".

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2009-11-20 13:57:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2009-11-20 14:53:01)