Sesja z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr 287/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Załącznik nr 2 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Uchwała Nr 288/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Uchwała Nr 289/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2010

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr 290/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Załącznik nr 2 -Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturlanych i Funduszu Spójności.

Uchwała Nr 291/10 w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr 266/09 Rady Gminy Celestynów w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010".

Uchwała Nr 292/10 w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału rozmnożeniowego (zrazów) z pomników przyrody.

Uchwała Nr 293/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 294/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

 

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2010-04-26 11:05:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2010-04-26 16:53:20)