Sesja z dnia 12 lipca 2010 r.

Uchwała Nr 313/10 w sprawie dokonania w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik nr 1 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne relizowane przez Gmminę Celestynów.

Uchwała Nr 314/10 w sprawie zmiany uchwały nr 312/10 Rady Gminy Celestynow z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - zadanie IX" w latach 2010 -2012.

Uchwała Nr 315/10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Uchwała Nr 316/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Celestynów za I półrocze.

Uchwała Nr 317/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 318/10 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład Gminy Celestynów.

Uchwała Nr 319/10 w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr 266/09 Rady Gminy Celestynów w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Celestynów zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010" zmienionej uchwałą nr 291/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 16 kwietnia 2010 roku.

Uchwała Nr 320/10 w sprawie zatwierdzenia projektu nr POKL.09.01.01-14-004/10 pt. "Przedszkola równych szans! Program zmniejszenia nierownośći w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów" w Przedszkolach i Punktach Przedszkolnych Gminy Celestynów.

 

 

 

 

Wytworzył:
Biuro Rady Gminy Celestynów
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2010-07-16 14:57:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2010-09-24 10:05:40)