Sesja 11 listopada 2010 r.

Uchwała 365/2010 w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy partnerskiej między gminami powiatu otwockiego na realizację projektu pn. Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego.

Uchwała 366/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Tabela 2a - Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik 1 - Limity wydatków na wiloletnie  programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów

Załącznik 2 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochądzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Uchwała 367/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 312/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - zadanie IX" w latach 2011-2012.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2010-11-16 10:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2010-11-29 15:12:54)