☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 24 lutego 2011 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Celestynów nr 15/11

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej

Tabela 1 - Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Tabela 2 - Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Tabela 2a - Plan wydatyków na 2011 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r.

Załącznik nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik nr 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Tabela nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011.

Uchwała  16/11 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała 17/11 w sprawie zmiany uchwały Nr 20/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie powołania inkasentów podatku leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała 18/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne Gminy Celestynów w czasie przekraczajacym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę wychowania przedszkolnego.

Uchwała 19/11 w sprawie ustalenia sieci publicznych  przedszkoli i punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest gmina Celestynów.

Uchwała 20/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik nr 1 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Celestynow na rok 2011.

Załącznik nr 2

Uchwała 21/11 w sprawie  zmuiany uchwały Nr 256/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Regucie.

Uchwała 22/11 w sprawie zatwierdzenia projektu nr POKL.09.05.00-14-027/10 pt. "Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynowie."

Uchwała 23/11 w sprawie zatwierdzenia projektu nr POKL.09.05.00-14-049/10 pt. "Kurs prawa jazdy kat. B szansą dla bezrobotnych i aktywnych zawodowo młodych mieszkańców Gminy Celestynów.

Uchwała 24/11 w sprawie zatwierdzenia projektu nr POKL.09.05.00-14-048/10 pt. "Przedsiębiorczy mieszkaniec gminy Celestymnów."

Uchwała 25/11 w sprawie zatwierdzenia projektu nr POKL.09.01.02-14-047/10 pt. "Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów".

 

 

 

Wytworzył:
Biuro Rady Gminy Celestynów
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2011-03-08 13:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2011-03-08 14:38:56)
 
 
liczba odwiedzin: 3718105

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X