☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Herb CELESTYNÓW

Poniedziałek 20.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej (nn), na terenie działek nr ew. 391, 399 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 10 stycznia 2020 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 158/SPEC/2019 z dnia 20.12.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 797 w miejscowości Celestynów jednostka ewidencyjna Celestynów, powiat otwocki” (data zamieszczenia 10 stycznia 2020 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OTW4402A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-64,95) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami oraz linii WLZ, na terenie części działki nr ew. 140 położonej w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 stycznia 2020 roku) 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie obiektów małej architektury wraz z budową sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe poniżej 1kV oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej w Celestynowie przy ul. prof. Hilarego Koprowskiego. (data zamieszczenia 2 stycznia 2020 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na terenie działki nr ew. 670/2 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 31 grudnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 25 PE na terenie działek nr ew. 469, 972/25 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 grudnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 na terenie działek nr ew. 1003, 1024 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działki nr ew. 705 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23 grudnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 247, 280/1 położonych w miejscowości Zabieżki oraz na terenie działki nr ew. 597 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 grudnia 2019 roku)
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dworca kolejowego Celestynów na terenie działek nr ew. 693/18, 693/19, 693/20 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 grudnia 2019 roku).
 
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 na terenie działek nr ew. 1003, 1024 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działki nr ew. 705 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 512/3, 514, 559, 560 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 26 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 157, 1280, 1432, 197, 181, 166 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 26 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 1280, 157, 215/4, 512/3, 513/3, 514, 515/1, 516/2, 535, 831, 512/4, 952, 686, 219 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 1280, 157, 148, 1372, 442, 456, 469 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 20 listopada 2019 roku) 
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? 63 mm na terenie działek nr ew. 672/1, 682, 3/6, 3/5, 11/9 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działki nr ew. 316 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 listopada 2019 roku)
 
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ew. 247, 280/1 położonych w miejscowości Zabieżki oraz na terenie działki nr ew. 597 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 listopada 2019 roku) 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na terenie działki nr ew. 670/2 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 listopada 2019 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 na terenie działek nr ew. 1003, 1024 położonych w miejscowości Celestynów oraz na terenie działki
nr ew. 705 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 16 października 2019 roku).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm na terenie działek nr ew. 672/1, 682, 3/6, 3/5, 11/9 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 października 2019 roku).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 755, 663, 734 położonych w miejscowości Tabor, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 października 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 435 i 475 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 16 października 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego tj. rowu istniejącym wylotem, na działce o nr ew. 1348 obręb 0001 Celestynów. (data zamieszczenia 3 października 2019 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu produkcyjnego systemów ekspozycyjnych na terenie działek nr ew. 184/7 i 186/7 z obrębu 0005 Jatne gmina Celestynów. (data zamieszczenia 3 października 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na terenie działek nr ew. 994, 972/19 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 października 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ew. 247, 280/1 położonych w miejscowości Zabieżki oraz ma terenie działki nr ew. 597 położonej w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej (nn) na terenie działki nr ew. 391 położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23 września 2019 roku).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie boiska piłkarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów? na terenie działki nr ew. 79/4 położonej w
miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 17 września 2019 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 września 2019 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15KV i nN-0,4 kV, słupowych stacji transformatorowych. (data zamieszczenia 13 września 2019 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 435 i 475 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 września 2019 roku)

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 797 w miejscowości Celestynów jednostka ewidencyjna Celestynów, powiat otwocki.? (data zamieszczenia 11 września 2019 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 755, 663, 734 położonych w miejscowości Tabor, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 1432, 1280, 157, 215/4, 512/3, 513/3, 514, 515/1, 516/2, 535, 831, 512/4, 952, 686, 219 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 512/3, 514, 559, 560 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działki nr ew. 316 położonej w miejscowości Zabieżki, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 1432, 1280, 157, 148, 1372, 442, 456, 469 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 157, 1280, 1432, 197, 181, 166 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nN-0,4kV, kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN - 0,4kV na terenie działek nr ew. 157, 148, 150, 442, 994, 1024, 1031/1, 1030, 1075, 112/3, 1023/1, 1047, 1012/5, 1003, 975/13, 976, 975/12, 469, 975/11, 597, 511/7, 504, 1451/2, 511/8, 511/6, 513/1, 513/2, 513/3, 559, 514, 832, 831, 512/4, 232, 686, 512/3, 1280, 215/4, 1432, 165, 1455, 1434, 253, 293, 342, 344, 693/2,1089 położonych w miejscowości Celestynów, działek nr ew. 233, 167, 81 położonych w miejscowości Lasek gm. Celestynów. (data zamieszczenia 5 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 9, 54 położonych w miejscowości Zabieżki, nr ew. 167, 175, 277 położonych w miejscowości Lasek, nr ew. 190, 197, 1118, 1139, 1145 położonych w miejscowości Celestynów, nr ew. 186, 187 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 3 września 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? 63 mm na terenie działek nr ew. 672/1, 682, 3/6, 3/5, 11/9 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 29 sierpnia 2019 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej (nn) na terenie działki nr ew. 391 położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 sierpnia 2019 roku)


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 360/4, 369, 357, 359, 360/1, 362, 135, 136/3, 136/1, 137, 138/1, 138/5, 138/3, 139, 140, 141, 142/11, 149/9, 146/2, 146/3, 148/3, 150/1, 150/5, 150/4, 152, 153, 372, 373, 379/1, 354, 361, 96, 93, 89, 112/2, 112/1, 111/1, 110, 109/2, 108/2, 106/1, 105, 104, 103, 102, 100/2, 100/1, 99, 98/2, 97, 95, 91, 84, 86, 80/4, 80/3, 178, 181/10, 181/9, 181/8, 181/7, 181/6, 181/5, 181/4, 181/3, 181/2, 181/1, 22, 194/11, 21/2, 78/2, 144/1, 379/5, 113/2, 113/1, 112/4, 106/2, 98/1 położonych w miejscowości Jatne, działek nr ew. 148, 149, 35/12, 173, 165, 166, 37, 39, 43/1, 45/5, 47/6, 47/5, 49/1, 53, 60, 62, 65/7, 65/1, 67, 88, 90, 36, 38/2, 42, 44/2, 44/3, 46/3, 46/1, 48, 52/2, 52/1, 56, 59, 64, 66, 68, 71, 81, 103/1, 93, 94, 103/2, 96/1, 98, 100, 102, 104, 107/1, 107/2, 109, 110, 112/1, 114/1, 116/2, 116/1, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132/3, 134, 137/8, 137/1, 135, 133/4, 131/1, 129, 127, 125, 123, 121/1, 156, 119/1, 117/2, 117/4, 115/6, 151, 111/4, 111/2, 111/1, 108/5, 108/3, 108/1, 105/1, 101/1, 101/2, 99/1, 97/4, 91/3, 89, 72, 75, 79/2, 79/1, 82, 84/1, 34/11, 34/9, 34/8, 23/6, 23/5, 21, 83, 34/3, 33/2, 33/3, 33/1, 29, 30, 27, 25, 19/3, 133/3, 69/3, 117/6, 69/4 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów.
(data zamieszczenia 26 sierpnia 2019 roku) 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
sieci gazowej z przyłączami na terenie działek nr ew. 9, 54 położonych w miejscowości Zabieżki, nr ew. 167, 175, 277 położonych w miejscowości Lasek,nr ew. 190, 197, 1118, 1139, 1145 położonych w miejscowości Celestynów, nr ew. 186, 187 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów.
(data zamieszczenia 7 sierpnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej 
na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na terenie działek nr ew. 994, 972/19 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 6 sierpnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 604/2019 zmieniającej decyzję o lokalizacji  celu publicznego Nr 670/2018 z dnia 14.11.2018 r. znak 
RGNiGP.6733.16.2018 dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na budowie napowietrzno ? kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie 
działek nr ew. 161, 167 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 6 sierpnia 2019 roku)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (sygn. DLI-III.4621.16.2019. KM.3) w sprawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9/II/2018 z dnia 29 marca 2018 roku. (data zamieszczenia 29 lipca 2019 roku)

Załącznik do obwieszczenia

Załącznik do obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 435 i 475 położonych w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 19.07.2019 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1kV na terenie części działek nr ew. 755, 663, 734 położonych w miejscowości Tabor, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 19.07.2019 r.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie Budynku Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Starej Wsi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek ew. nr 706, 707/1, 714/6 w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 19.07.2019 r.)

Decyzja Starosty Otwockiego ustalająca mienie gromadzkie w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów. (data zamieszczenia: 19.07.2019).

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie napowietrzno - kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 161, 167 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 8 lipca 2019 roku).

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii energetycznej (nn) na terenie działki nr ew. 391 położonej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 8 lipca 2019 roku).

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 4 lipca 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie boiska piłkarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów" na terenie działki nr ew. 79/4 położonej w miejscowości Glina, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 4 lipca 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej z przyłączami na terenie działek nr 9,54 położonych w miejscowości Zabieżki, nr ew. 167, 175, 277 położonych w miejscowości Lasek, nr ew. 190, 197, 1118, 1139, 1145 położonych w miejscowości Celestynów, nr ew. 186, 187 położonych w miejscowości Regut. (data zamieszczenia 17 czerwca 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej - ul. Lazurowej w Glinie". (data zamieszczenia 17 czerwca 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 438/2019 z dnia 29.05.2019 r. zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 764/2017 z dnia 23.11.2017 r. obejmującą przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, polegającą na zmianie konstrukcji dachu na terenie działek nr ew. 536/1 oraz części działki nr ew. 516/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 31 maja 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk, na odcinku Otwock-Lublin. (data zmaieszczenia 30 maja 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 360/4, 369, 357, 360/1, 362, 135, 136/3, 136/1, 137, 138/1, 138/5, 138/3, 139, 140, 141, 142/11, 149/9, 146/2, 146/3, 148/3, 150/1, 150/5, 150/4, 152, 153, 372, 373, 379/1, 354, 361, 96, 93, 89, 112/2, 112/1, 111/1, 110, 109/2, 108/2, 106/1, 105, 104, 103, 102, 100/2, 100/1, 99, 98/2, 97, 95, 91, 84, 86, 80/4, 80/3, 178, 181/10, 181/9, 181/8, 181/7, 181/6, 181/5,  181/4, 181/3, 181/2, 181/1, 22, 194/11, 21/2, 78/2, 144/1, 379/5, 113/2, 113/1, 112/4, 106/2, 98/1 położonych w miejscowości Jatne, działek nr ew. 148, 149, 35/12, 173, 165, 166, 37, 39, 41, 43/1, 45/5, 47/6, 47/5, 49/1, 53, 57, 60, 62, 65/7, 65/1, 67, 88, 90, 36, 38/2, 40, 42, 44/2, 44/3, 46/3, 46/1, 48, 52/2, 52/1, 56, 59, 64, 66, 68, 71, 73, 78, 81, 103/1, 94, 103/2, 96/1, 98, 100, 102, 104, 107/1, 107/2, 109, 110, 112/1, 114/1, 116/2, 116/1, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132/3, 134, 137/8, 137/1, 135, 133/4, 131/1, 129, 127, 125, 123, 121/1, 156, 119/1, 117/2, 117/4, 115/6, 151, 111/4, 111/2, 111/1, 108/5, 108/3, 108/1, 105/1, 101/1, 101/2, 99/1, 97/4, 91/3, 89, 72, 74, 75, 79/2, 79/1, 80, 82, 84/1, 34/11, 34/9, 34/8, 23/6, 23/5, 21, 83, 34/3, 33/2, 33/3, 33/1, 29, 30, 27, 25, 19/3, 133/3, 69/3, 117/6, 69/4, 136/7 położonych w miejscowości Dyzin, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 maja 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nN-0,4kV, kontenerowych stacji transformatorowych, napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN-0,4kV na terenie działek nr ew. 157, 148, 150, 442, 994, 1024, 1031/1, 1030, 1075, 112/3, 1023/1, 1047, 1012/5, 1003, 975/13, 976, 975/12, 469, 975/11, 597, 511/7, 504, 1451/2, 511/8, 511/6, 513/1, 513/2, 513/3, 559, 514, 832, 831, 512/4, 232, 686, 512/3, 157, 1280, 215/4, 1432, 165, 1455, 1434, 253, 293, 342, 343, 344, 693/1, 693/2, 1089 położonych w miejscowości Celestynów, działek nr ew. 233, 167, 81 położonych w miejscowości Lasek gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 maja 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Starej Wsi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 706, 707/1, 714/6 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 maja 2019 roku)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 8 maja 2019 roku (sygn. akt AB.6740.DR.3.2019.PP) (data zamieszczenia 16 maja 2019 roku)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 maja 2019 roku (sygn. akt WA.ZUZ.6.421.156.2019.AZ.) (data zamieszczenia 16 maja 2019 roku)

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. (data zamieszczenia 8 maja 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.(data zamieszczenia 29 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 26 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 26 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 26 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania. (data zamieszczenia 26 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji uzdatniania wody, dwóch zbiorników wody czystej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr ew. 1067 i 1073 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23 kwietnia 2019 roku).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie. (data zamieszczenia 19 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk, na odcinku Otwock-Lublin. (data zamieszczenia 18 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel- część A, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 18 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia planów zadań ochronnych sporządzonych w formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. (data zamieszczenia 15 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 657, 659, 156, 661 położonych w miejscowości Glina oraz na terenie działek nr ew. 357, 369 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 9 kwietnia 2019 roku)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2019 roku. Sygn. akt: WOOŚ-II.420.37.2019.MKB.5 (data zamieszczenia 20 marca 2019 roku).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2019 roku. Sygn. akt: WOOŚ-II.420.37.2019.MKB       (data zamieszczenia 20 marca 2019 roku).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 657, 659, 156, 661 położonych w miejscowości Glina oraz na terenie działek nr ew. 357, 369 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 14 marca 2019 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w Gminie Celestynów. (data zamieszczenia 8 marca 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody, dwóch zbiorników wody czystej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr ew. 1067 i 1073 położonych w miejscowości Regut, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 lutego 2019 roku)

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji polegającej na budowie złącza kablowego SN na terenie części działki nr ew. 171 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 lutego 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową PGE, studnie światłowodowe PGE, złącze kablowe SN na terenie działek nr ew. 171 i 265/2 położonych w miejscowości Ostrów oraz na terenie działki nr ew. 365 położonej w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 lutego 2019 roku)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 11 stycznia 2019 roku, znak: DLI-III.4621.9.2018.KM.10. (data zamieszczenia 8 lutego 2019 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel-część B, gmina Celestynów. (data zamieszczenia 7 lutego 2019 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 657, 659, 156, 661 położonych w miejscowości Glina oraz na terenie działek nr ew. 357, 369 położonych w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 stycznia 2019 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową PGE, studnie światłowodowe PGE, złącze kablowe SN na terenie działek nr ew. 171 i 265/2 położonych w miejscowości Ostrów oraz na terenie działki nr ew. 365 położonej w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 stycznia 2019 roku)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie złącza kablowego SN na terenie części działki nr ew. 171 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 21 stycznia 2019 roku)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 11 stycznia 2019 roku, znak: DLI-III.4621.9.2018.KM.10 (data zamieszczenia 18 stycznia 2019 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji polegającej na budowie ogólnostępnej drogi gminnej na terenie części działek nr ew. 1521/1, 1521/2, 1393/2 położonych w miejscowości Ponurzyca, Gmina Celestynów. (data zamieszczenia 7 stycznia 2019 roku).

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ogólnodostępnej drogi gminnej na terenie części działek nr ew. 1521/1, 1521/2, 1393/2 położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 13 grudnia 2018 roku)

Decyzja Nr 162/2018 Starosty Otwockiego z dnia 6 grudnia 2018 roku, ustalająca, że nieruchomość położona w miejscowości Tabor, Gmina Celestynów stanowi mienie gromadzkie. (data zamieszczenia 12 grudnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową PGE, studnie światłowodowe PGE, złącze kablowe SN na terenie działek nr ew. 171 i 265/2 położonych w miejscowości Ostrów oraz na terenie działki nr ew. 365 położonej w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. (data zamieszczenia   7 grudnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie złącza kablowego SN na terenie części działki nr ew. 171 położonej w miejscowości Ostrów,  gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 grudnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0047 obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki nr ew. 579 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 7 grudnia 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji Nr 110/II/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,Budowa sieci zasilającej PT Karpiska 110 kV wraz ze światłowodem" (data zamieszczenia 5 grudnia 2018 roku)

Decyzja Starosty Otwockiego Nr 130/2018 z dnia 11 października 2018 roku (data zamieszczenia 4 grudnia 2018 roku)

Decyzja Starosty Otwockiego Nr 158/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku (data zamieszczenia 4 grudnia 2018 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, gm. Celestynów (data zamieszczenia: 30 listopada 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrzno ? kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 161, 167 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 15 listopada 2018 roku)

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia swierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ustanowieniu tymczasowej, kontenerowej, przenosnej wytwórni betonu wraz z zapleczem budowy na potzreby i okres realizacji inwestycji pn.:,, Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa-Garwolin na odcinku od km 4+049 do km 27+900, usytuowanej na zapleczu budowy drogi S-17 w miejscowości Ostrowik". (data zamieszczenia 7 listopada 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ogólnodostępnej drogi gminnej na terenie części działek nr ew. 1521/1, 1521/2, 1393/2 położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 2 listopada 2018 roku)

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
napowietrzno ? kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 161, 167 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości
Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 października 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 1667/4, 1676/1, 1677/1 oraz części działek nr ew. 861/2, 861/3, 1633, 1644, 1645/3, 1662, 1667/1, 1667/2, 1667/3, 1668 położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia: 11 października 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie o salę gimnastyczną  z zapleczem szatniowym wraz z łącznikiem oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 147/1 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia: 10 października 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Starej Wsi wraz z towarzyszącą  infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 706, 707/1 oraz części działki nr ew. 714/5 położonych w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia: 3.10.2018 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno ? kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 161, 167 oraz części działki nr ew. 166 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia: 14.09.2018 r.)

Decyzja Starosty Otwockiego ustalająca mienie gromadzkie w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia: 11.09.2018 r.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 764/2017 z dnia 23.11.2017 r. obejmującą przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, polegającą na zmianie konstrukcji dachu na terenie działek nr ew. 536/1 oraz części działki nr ew. 516/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0047 obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki nr ew. 579 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów.(data zamieszczenia 4 września 2018)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczącym zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci zasilającej PT Karpiska 110kV wraz ze światłowodem oraz budowa elektroenergetycznych i teletechnicznych linii (sieci) kablowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (data zamieszczenia 31 sierpnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym oraz łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 147/1 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 31 sierpnia 2018 roku)

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ew. 1667/4, 1676/1, 1677/1 oraz części działek nr ew. 861/2, 861/3, 1633, 1644, 1645/3, 1662, 1667/1, 1667/2, 1667/3, 1668, położonych w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 sierpnia 2018 roku)

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego KOA/2436/Ar/18 z dnia 09.08.2018 r. uchylające postanowienie Wójta Gminy Celestynów, zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. (data zamieszczenia 20 sierpnia 2018 roku)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, polegającą na zmianie konstrukcji dachu na terenie działek nr ew. 536/1 oraz części działki nr ew. 516/5 położonych w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 8 sierpnia 2018 roku)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu i rozpoczęcia konsultacji społecznych przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarwoania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. (data zamieszczenia 2 sierpnia 2018 roku)

Decyzja Starosty Otwockiego  ustalająca mienie gromadzkie w miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 23 lipca 2018)

Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich (data zamieszczenia 9 lipca 2018 roku)

Obwieszczenie  o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0047 obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki nr ew. 579 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 27 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi na terenie części działek nr ew. 167, 290/9, 189/5 oraz 189/3 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 25 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 22 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy. (data zamieszczenia 18 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzjio odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu OTW 4440D,tj. instalacja radiokomunikacyjna wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo - odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny radiolinii zamontowane na stalowej wieży kratowej o wysokości 60,45m n.p.t. na terenie działki nr ew. 235/3 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. (data zamieszczenia 11 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV na terenie działki nr ew. 3266/2 położonej w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 11 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie budynku biurowo-socjalnego oraz rozbudowie hali produkcyjnej folii na terenie nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 170/17 i 171, położonej w obr. 0008 Ostrów. (data zamieszczenia 7 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie  o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi na terenie części działek nr ew. 167, 290/9, 189/5 oraz 189/3 położonych w miejscowości Lasek, gm. Celestynów. (data zamieszczenia 5 czerwca 2018 roku)

Obwieszczenie o zmianie stron w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej WA-0047 obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie działki nr ew. 579 położonej w miejscowości Dąbrówka, gm. Celestynów. (data zmieszczenia 28 maja 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 13lIIl20I8 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ,obudowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt)
- Garwolinna odcinku węzeł ool,ubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 2: obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości ok. 8o700 kmo'. (data zamieszczenia 28 maja 2018 roku)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji Nr 35/II/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kabiny sekcyjnej Stara Wieś. (data zamieszczenia 25 maja 2018 roku)

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu OTW 4440D, tj. instalacja radiokomunikacyjna wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo ? odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny radiolinii zamontowane na stalowej wieży kratowej o wysokości 60,45m n.p.t. na terenie działki nr ew. 235/3 położonej w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów.(data zamieszcze

Wytworzył:
Piotr Kominek
(2019-08-06)
Udostępnił:
Monika Wiechetek
(2007-08-30 07:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Świderska
(2020-01-10 14:43:52)
 
 
ilość odwiedzin: 3320648

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X