☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt budżetu na 2016 r.

Zarządzenie nr 136/2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2016 rok

Załącznik nr 1 - Uchwała budżetowa na 2016 rok

Załącznik nr 2 - Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2016 rok

Tabela nr 1 - Dochody budżetu na 2016 rok

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu na 2016 rok

Tabela nr 2a - Wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Załącznik nr 2 -  Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

Załącznik nr 3 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku.

Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Tabela 4 - Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.

Tabela 5 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku.

Tabela  7 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2016 rok

Zarządzenie nr 137/2015 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016 - 2025

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016 - 2025

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2015-11-24 15:05:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2016-02-02 08:35:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1579311