☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt budżetu na 2017 r.

Zarządzenie 120/2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2017 rok.

Uchwała Budżetowa na 2017 rok

Uzasadnienie

Tabela nr 1 - plan dochodów 

Tabela nr 2 - plan wydatków

Tabela nr 2a - plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 1 - dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik nr 3 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Tabela nr 3 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 4 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela nr 5 - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa

Tabela nr 6 - plan dochodów i wydatków związanych z  systemem  gospodarowania odpadami komunalnymi

Tabela nr 7 - plan dochodów i wydatkow zwiazanych z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze środowiska

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie 121/2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026.

Projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

Załącznik nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2016-11-16 14:38:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Jabłońska Małgorzata
(2016-12-27 13:56:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1579311