☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie 156/2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Celestynów na 2018 rok

Załącznik 1 - projekt budżetu na 2018 rok

Załącznik 2 - Uzasadnienie do projektu budżetu

Załącznik 3 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Załącznik 4 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Załącznik 5 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Załącznik 6 - Dochody budżetu na 2018 rok

Załącznik 7- Wydatki budżetu na 2018 rok

Załącznik 8 - Wydatki majątkowe na 2018 rok

Załącznik 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik 10 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2018 roku

Załącznik 11 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Załącznik 12 - Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku

Załącznik 13 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

Zarządzenie 157/2017 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027

Załącznik 1 - projekt WPF

Załącznik 2 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

Załącznik 3 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

 

Wytworzył:
Agnieszka Kurek
Udostępnił:
Świderska Katarzyna
(2017-11-17 10:13:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Świderska Katarzyna
(2017-11-17 11:36:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1579311