☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt budżetu na 2007 r.

Budżet 2007r. - część opisowa

 

Projekt uchwały Rady Gminy  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2007 r.

 

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2007r.

 

Załącznik Nr 1 a - Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów.

 

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe Gminy na 2007r.

 

Załącznik Nr 2 a - Plan zadań zleconych z zakrsu administracji rządowej. Plan wydatków.

 

Załącznik Nr 2 b- Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2007r przez Gminę Celestynów.

 

Załącznik Nr 2 c - Dotacje dla instytucji kultury.

 

Załącznk Nr 2 d- Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

 

Załącznik Nr 2 e - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną.

 

Załącznik Nr 2 f - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publiczengo Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

Załącznik Nr 2 g - Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Załącznik Nr 2 h - Zestawienie środków sołeckich na rok 2007.

 

Załącznik Nr 2 i - Plan zadań realizowanych w drodze porozumień.

 

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy

 

Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej.

 

Załącznik Nr 5 - Plan  przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r.

 

Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.

 

Załącznik Nr 7 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2007-2009 przez Gminę Celestynów.

 

Załącznik Nr 8 - Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2007r. i lata następne.

 

Załącznik Nr 9 - Plan dochodów związanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami.

 

Załącznik Nr 10 Wydatki  * na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2006r.

 

Wykaz mienia komunalnego za rok 2006.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2008-11-19 14:14:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2008-11-19 14:15:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1579311