☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt budżetu na 2009 r.

Zarządzenie Nr 87/2008 w sprawie  projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

 

PROJEKT Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Budżet Gminy Celestynów na 2009 rok - część opisowa

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Celestynów na 2009 rok.

Załącznik Nr 1a Szczegółowy podział dochodów budżetowych Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Celestynów w 2009 roku.

Załącznik Nr 2a Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy Celestynów na 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Załącznik Nr 3 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok dochody.

Załącznik Nr 4 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok wydatki.

Załącznik Nr 5 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok.

Załącznik Nr 6 Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku.

Załącznik Nr 7 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011 przez Gminę Celestynów.

Załącznik Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 9 Plan zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok wydatki.

Załącznik Nr 10 Dotacje dla instytucji kultury.

Załącznik Nr 11 Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2009 rok.

Załącznik Nr 12 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na 2009 rok.

Załącznik Nr 13 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla SP ZOZ na 2009 rok.

Załącznik Nr 14 Zestawienie środków sołeckich na 2009 rok.

Załącznik Nr 15 Rachunek dochodów własnych Gminy Celestynów w 2009 roku dochody i wydatki.

Załącznik Nr 16  Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Załącznik Nr 17 Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2009 rok.

Załącznik Nr 18 Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Prognoza kwoty długu gminy Celestynów na 2009 rok i lata następne.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów na dzień 15 listopada  2008 r.

Wykaz mienia  komunalnego za rok 2008.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2008-11-19 15:05:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2008-11-19 17:05:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1579311