☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt budżetu na 2010 r.

Zarządzenie 116/2009 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2010

Część opisowa budżetu na 2010 r.

Tabela 1 -Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Tabela 2 - Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Tabela 2a- Plan wydatków majątkowych na 2010 r.

Załącznik nr 1 - Limit wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Załącznik nr 2 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 5 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2010 r.

Załącznik nr 6 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z ralizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik nr 8 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Tabela 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.

Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

Prognoza kwoty długu gminy Celestynów na rok 2010 r i tata następne.

Wykaz mienia komunlanego gminy Celestynów na dzień 15 listopada 2009 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów na dzień 15 listopada 2009 r.

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Beata Przysowa
(2009-11-26 09:35:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2009-11-26 09:36:55)
 
 
liczba odwiedzin: 3690576

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X