☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt budżetu na 2012 r.

Zarządzenie 229/2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów.

Projekt Uchwały Budżetowej

Uzazadnienie do projektu uchwały

Tabela 1 - Dochody budżetu na 2012 r.

Tabela 2 - Wydatki budżetu na 2012 r.

Tabela 2a - Wydatki majątkowe na 2012 rok

Załącznik 1 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik 2 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012  r.

Załącznik 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.

Załącznik 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

Tabela nr 3 - Plan wydatkow na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Zarządzenie 230/2011 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2012-2020.

Projekt Uchwały

Objaśnienia

Załącznik 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik 2 - Projekt przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wytworzył:
Beata Przysowa
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2011-11-16 08:25:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2011-11-16 08:26:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1579311