☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt budżetu na 2011 r.

Zarządzenie 109/2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasnowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020.

Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Celestynów - projekt

Tabela nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2011 rok.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2011 rok.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 3 - Plan przychodow i kosztów zakładu budżetowego na 2011 rok.

Załącznik nr 4 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finanowanych na 2011 r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik nr 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narmomanii.

Tabela nr 3 - Plan wydatków przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011.

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów 2011-2020.- projekt

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2020 Gminy Celestynów.

Załącznik nr 1 - Tabeloaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wiloletniej Prognozy Finansowej

Wytworzył:
Udostępnił:
Przysowa Beata
(2010-11-19 19:03:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2010-12-07 14:17:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1579311