☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie 145/13 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Celestynów

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Tabela 1 - dochody budżetu na 2014 rok

Tabela 2 - wydatki budżetu na 2014 rok

Tabela 2a - wydatki majątkowe na 2014 rok

Załącznik 1 - dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Załącznik 2 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok

Załącznik 3 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

Tabela 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 rok

Tabela 4 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku

Tabela 5 - plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Tabela 6 - plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Opinia RIO

Wytworzył:
Udostępnił:
Gasowska Karolina
(2013-11-15 15:37:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Przysowa Beata
(2013-12-06 09:11:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1579311