☰ Menu Prawe Menu ☰
CELESTYNÓW
Grafika zawierająca herb CELESTYNÓW

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwała 284/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2012 rok.

Uchwała 285/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała 286/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok.

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki wykres

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe

Uchwała 287/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022.

Załącznik nr 1 - tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej 2013

Załącznik nr 2 -  projekt przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała 288/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Celestynów w 2013 roku.

Uchwała 289/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań inwestycyjnych.

Uchwała 290/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów.

Uchwała 291/13 w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy celestynów.

Uchwała 292/13  z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Uchwała 293/13  z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Rozstrzygnięcie nadzorcze - Uchwała 293/13

Uchwała 294/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała 295/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Celestynów.

Uchwała 296/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i ich przewodniczących.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Bober
(2013-07-09 11:30:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Przysowa
(2013-10-29 09:11:14)
 
 
liczba odwiedzin: 3721265

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X